NEW TECHNOLOGIES, NEW POSSIBILITIES…

Đối Tác / CITIXSYS

CITIXSYS

iVEND : Quản lý hoạt động bán lẻ của bạn

Hàng ngàn cửa hàng ở hơn 15 quốc gia triển khai iVend Retail để quản lý các hoạt động bán lẻ của họ. IVend Retail, một giải pháp được chứng nhận bởi PCI và SAP Certified, là phần mềm quản lý bán lẻ hoàn chỉnh, tích hợp với bộ ứng dụng Quản lý Kinh doanh của SAP.

iVend Retail là gì?

IVend Retail là giải pháp Quản lý bán lẻ kết hợp đầu cuối, bao gồm mọi thứ từ POS, Back Office, cho đến các hoạt động từ trụ sở chính. Thiết lập bán lẻ iVend có thể bao gồm chỉ một cửa hàng đơn với một máy POS đến môi trường nhiều của hàng phức tạp và tích hợp hoàn toàn với hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn. Giải pháp tự động hóa toàn bộ hoạt động, hầu như loại bỏ mọi công việc giấy tờ.

IVend Retail cho phép nhóm quản lý tại trụ sở kiểm soát toàn bộ dữ liệu tại các cửa hàng. Phần mềm mở rộng sự linh hoạt tại trụ sở để thiết lập và cấu hình hệ thống từ một nơi, từ đó đơn giản hoá việc quản lý dữ liệu.

IVend Retail lý tưởng cho cả hoạt động kinh doanh bán lẻ với số lượng lớn và các cửa hàng với sản phẩm đặc biệt cao cấp. Các nhà bán lẻ có khối lượng lớn sẽ thích giao diện dịch vụ nhanh chóng này. Các nhà bán lẻ dịch vụ sẽ đánh giá cao các lựa chọn thực hiện đơn đặt hàng đặc biệt phức tạp, giá cả cụ thể của khách hàng, bộ kết hợp linh hoạt, và các hệ thống tạo ticket tùy chọn cho màn hình POS.

Quản lý tại Trụ sở chính / tại cửa hàng (in-store)

IVend Retail cung cấp chức năng hoàn chỉnh cho việc quản lý tại cửa hàng và trụ sở chính. Phần mềm cung cấp cho quản lý cửa hàng khả năng kiểm soát tổng thể các hoạt động trong cửa hàng và tại POS. Các giao dịch trong cửa hàng được sao chép sang Văn phòng chính, cho phép ra quyết định nhanh chóng tức thời.

iVend POS

IVend POS là ứng dụng POS nhanh và mạnh mẽ với bàn phím hoặc giao diện người dùng màn hình cảm ứng dễ sử dụng. IVend POS giúp cho việc xử lý giao dịch không bị lỗi, dễ quản lý và thực hiện cho bất kỳ hoạt động bán lẻ nào.

IVend POS có các chức năng cấu hình hàng đầu trong các lĩnh vực như định giá, giảm giá, khuyến mại, các loại thầu, đặt cọc, và lợi nhuận hoàn lại. Các giao diện POS có thể được cấu hình nhanh chóng để hiển thị chính xác các thông tin cần thiết. Biên nhận có thể được tùy chỉnh hình ảnh và logo theo yêu cầu.

POS có thể được cài đặt bảo mật, do đó yêu cầu người quản lý phải ghi chú cho các giao dịch đặc biệt.